Brunnby Skola
GRUNDSKOLA

GRUNDSKOLA | Brunnby Skola

Välkommen till vår grundskola för Åk F-9 och fritidshem. Vi arbetar med stort fokus på kunskap i en trygg miljö. Vi lär våra elever att i tidig ålder ta eget ansvar och vara delaktiga i sitt eget lärande. Vi förbereder och lär våra barn och ung för livet!


Om oss
Lågstadium
Mellanstadium
Högstadium
 • Om oss

  Antal elever 
  Brunnby Skola är en liten fristående grundskola med totalt ca 100-120 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Våra undervisningsgrupper är små och vår lärartäthet är hög. Vi saknar parallellklasser och har en klass per årskurs. Är gruppen större delas den i mindre grupper i flera undervisningsämnen. 

  Pedagogik

  Vår undervisningspedagogik på låg- och mellanstadium är Montessoriinriktad och blir närmare högstadium gradvis traditionell. Alla våra elever erbjuds en grundlig och stimulerande undervisning med hög kvalitet, som i lugn och ro anpassas efter varje elevs nivå. Vi lär eleverna att i tidig ålder ta eget ansvar över sina studier och att arbeta självständigt. Det självständiga arbetet kompletteras med gruppövningar och teori varvas med praktik.

  Betyg och kunskapskrav
  Kunskapskraven på våra elever är höga och måste vara tillgodosedda för att korrekt betyg i respektive ämne ska kunna erhållas. Undervisningen utgår från den nya läroplanen Lgr 11 som tillsammans med våra pedagoger och en motiverad elev, skapar en god kunskapsgrund inför kommande gymnasieutbildning. För mer information, se Skolverkets läroplan för grundskola, förskola och fritidshem.

  Brunnby skolas betygsresultat 2023
  Vi förespråkar transparens och öppenhet gällande skolors kvalitet och resultat. Då Skolverket inte längre offentliggör betygsstatistik på skolnivå har vi valt att redovisa våra egna resultat för avgångseleverna på grundskolan vårterminen 2023: 

  Genomsnittligt meritvärde årskurs nio: 258 poäng.
  Andel behöriga till teoretiskt program: 100%
  Andel behöriga till yrkesprogram: 100%

  Elevens perspektiv
  Som elev blir du sedd som en individ och du upplever trygghet, delaktighet och frihet att utvecklas i egen takt. Våra pedagoger utmanar dig där du för tillfället befinner dig i din utveckling och ger dig möjlighet att utifrån dina egna förutsättningar, uppnå bästa möjliga studieresultat. Vi förväntar oss att du är studiemotiverad och att du visar respekt och tar hänsyn till alla i din omgivning på vår skola.

  Tillsyn Skolinspektionen 
  Vid senaste tillsynen av Brunnby Skola som gjordes i februari 2021 uppfyllde Brunnby skola samtliga av författningaras krav. Beslutet kan ni läsa här

 • Här kommer en länk till Pidde P dansen 

 • Temporära förändringar i Idrotten åk 4-9.

  På grund av rådande omständigheter runt Corvid-19 kan vi inte längre åka kollektivtrafik till idrottshallen i Höganäs. Vi kommer därför vara tvugna att genomföra idrotten här på skolan. Till att börja med gäller detta fram till och med 17 november. 

  Då vi inte har omklädningsrum och duschmöjligheter här, ber vi eleverna komma ombytta i bekväma kläder till skolan. Idrottslektionen kommer vara både teoretisk och fysisk.