Brunnby Skola
ÅRSKURS 8

ÅRSKURS 8 | Brunnby Skola

Aktuell information för elever i årskurs 8.


Schema
Läxor & Prov
Dokument
Kontakt
 • Schemat vt 24 här (uppdat 19/1)

    Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
  08:20
  09:15
         

   

  09:20
  10:10

   

         
  10:10
  10:30
  R A S T
  10:30
  11:20
         

   

  11:20
  12:15
  L U N C H
  12:20
  13:15

   

         
  13:20
  14:20

   

         
  14:20
  15:20

   

     

   

   

  Kom-ihåg!

  Till förälder: kontakt med personalen sker antingen personligen, via telefon eller via e-mail. Brådskande ärenden bör ske personligen eller via telefon. Skicka inga muntliga meddelanden via ert barn.

  Kläder och tillbehör

  • Samtliga elever måste ha idrottskläder och tillbehör anpassade till aktuell idrottslektion (gymnastikskor, vattenflaska, duschhandduk, svagt parfymerad/oparfymerad tvål/spray).
  • Vi rekommenderar kläder efter väder.
  • Vi rekommenderar medhavd frukt till fruktpausen.
  • Vi rekommenderar inneskor vid behov.

  Läs gärna Brunnby Skolas trivselregler.

 • Vecka Mandag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
  2  

  ÅK 8 

  SKOLSTART 8.40  

  Fysikläxa:lär dig dina anteckningar, läs sidorna 66-69 och svara påfrågorna på sidan 69 (i din anteckningabok)

  Ingen NO 14:15-15:15 idag

   
  3

  Fysik: anteckningar samt läs s 70-72 
  Ni som var frånvarande förra veckan måste läsa ikapp och skriva av anteckningar från bilderna i chatten

   Ty: Glosläxa "Sophies Zimmer", läxlapp här. Öva på glosor.eu (länk till inloggningssida för att logga in första gången: glosor.eu ; användarnamn: brunnby7 ; lösenord: brunnby7 ; gå sen tillbaks till skolans hemsida/läxor och prov och klicka på länken till glosövningen sist i detta inlägg) Glosövning: "Sophies Zimmer".

  sp: Lämna in dina svar kap. 4 ÖB. Övningar 1,2a, 3a, 4ab, 5a och 6.

   

   

  Fysik: anteckningar, läs s 73-76 och svara på E-frågorna på inläsningsbladet om ljud

  Ni som var frånvarande förra veckan måste läsa ikapp och skriva av anteckningar från bilderna i chatten

   Sp: Uttryck med tener

  SO. Du ska ha läst 132-148

  4 Fysik: anteckningar, läs s 86-88
   Ty: Repetera formerna för bestämd och obestämd artikel i nominativ, ackusativ och dativ, samt när man ska använda vilket kasus, läxpapper här.  

  Fysik: anteckningar, läs s 89-91samt svar på 10 av frågorna på inläsningsbladet om ljus

  English: p. 56-57. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: swim-write. "Why do you think so many people enjoy the thrill of fast driving? 50 words.

   SO. Du ska ha läst 191-216

  OBS GÄLLER ENDAST GRUPPEN SOM HAR IDROTT MED NIORNA:
  Idrott i C-hallen på sportcenter (kampsportshallen). Start 13.30 då ska ni vara ombyta och klara

   Matte veckotest 3.5

  Sp: Tengo hambre y sed parte 1 (Öb kap. 4 och adjektiv stencil)

  5 Fysik: anteckningar, läs s 92-96 samt svar på 5 av frågorna på inläsningsbladet   Ty: Lär dig räkna upp de 5 prepositionerna som styr ackusativ (i ordning), samt vad de betyder, läxlapp här. Öva på glosor.eu (inlogg första gången se v. 3) "Prepositioner som styr ackusativ".  

   English: p. 58-59. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: be-come. Do a short story using all the words on p. 61.

  Fysik: anteckningar, läs s 97-100 samt svar på 5 av frågorna på inläsningsbladet

    

  Matte veckotest 3.6

  Sp: Tengo hambre y sed parte 2

  HKK. Läst på städtexterna

  6

   Denna vecka arbetar vi med 4.1

  Fysikläxa: gör klart inläsningsbladet och läs på labben labben om ljud

   Sp:tengo hambre y sed del 3

   Ty: Lär dig räkna upp de 9 prepositionerna som styr dativ (i ordning), samt vad de betyder, läxlapp här. Öva på glosor.eu (inlogg första gången se v. 3) "Prepositioner som styr dativ".

   SO-PROV

  Fysik: Genomgång inläsningsbladet

  English: p. 64-65. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: cost-fight. Do a summary of the text on p. 62-63. 50 words. Do a summary of the text on p. 66-67. 20 words.

  NO- prov (glöm inte att läsa på labbrapporten)(veckotest 4.1 utgår)

  Sp::tengo hambre y sed del 3

  7  "En komikers uppväxt" ska vara utläst. Uppgifter påbörjas i skolan.

   E-prov kap 3

  Ty: Lär dig räkna upp de 9 prepositionerna som kan styra både ackusativ och dativ (i ordning), samt vad de betyder, läxlapp här. Öva på glosor.eu (inlogg första gången se v. 3) "Prepositioner med ack/dat".

  Sp: övningar i övningsboken kap. 7 ska lämnas in (deadline): övning 1-2 pág. 55-56, övning 4-5 s. 57 och övning 6-7 s. 58.

   

   Matteprov tom kap 3

  English: p. 70-72. Read and translate the text. Learn the words. "What are the differences between the two textes on p. 68-69?" 50 words.

   sp: test. Repetera futurum, måste och adjektiv. Repetera  övningarna som vi har haft. Du hittar dem och genomgångarna på Classroom också.

  Hkk: Se föreläsningarna från 2024 om näringslära.  Finns på hemsidan, dokument

  8  LOV  LOV LOV   LOV LOV
  9  

   PROV moderna språk 

  Detta behöver du repetera inför proven. Spanska(höra)

  Ty: Kravspec här. Översättning "Sophies Zimmer" här. Övningar på prepositioner här.

   English: oral presentation. Pecha Kucha  OBS !LÄXAN FLYTTAD TILL NÄSTA VECKAEnglish: p.73-75. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: know-read.

   PROV moderna språk. Spanska (skriva). Repetera din förberedelseövning.

  GLÖM INTE ATT LÄSA VAD SOM GÄLLER FÖR SKRIDSKODAGEN, LÄS REDAN IDAG!!!

  Simning på idrotten. Medtag kläder till detta. Tidiga gruppen samling i läktarhallen 12.00

  10      So. Du ska h sett filmerna under dokument.

  Matte på engelskan lektion 1 idag och därför veckotest 4.3 lektion 6 idag.

   

   English: SE FÖREGÅENDE VECKAS LÄXA!

  Engelska på matten idag, därför inget matteveckotest idag 

  Simning på idrotten. Medtag kläder till detta. Samling i läktarhallen 12.00.  NY SLUTTID DENNA VECKA  13.45 FÖR TIDIGA GRUPPEN.

  sp: 8.En el supermercado

  11  Inlämning av Idrotts-teori uppgift till Martin för de som inte deltog i simningen.  Skridskodag i Helsingborg 

   

   SO-PROV
  97-155

  Matte på engelskan lektion 1 idag och därför veckotest 4.4 lektion 6 idag. 

   Genomgång inläsningsblad kemi

  Engelska på matten idag, därför inget matteveckotest idag 

  English: p. 80-82. Read and translate the text. Learn the words. Write about a problem to Happy. 50 words. Write an answer from Happy. 30 words. Verbs: run-steal

   Sp: verb med diftong

  Ty: Presensböjning av regelbundna verb, läxlapp här. Öva på glosor.eu (inlogg första gången se v. 3) Presens regelbundna verb

  12 SO på NO:n pga NO-provet på tisdag 

  NO-prov timme fyra och fem 

  Ty: Presensböjning av sein, läxlapp här. Öva på glosor.eu (inlogg första gången se v. 3) "Presens av sein".

   
   English: p. 85-87. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: swim-write. Write about being friends with the opposite sex. 50 words.

   Sp: En el supermercado del 2. Lämna in dina svar från ÖB kap. 6: Övning 1a-5 s. 50-52; övning 7AB och 9 s. 53-54

  13  LOV  LOV  LOV  LOV  LOV
  14  LOV    

   English: p. 88-91. Read the text and learn the words. No verbs, due to many words and Easter Vacation:)

  Teknikläxuppgift 1

  1. Gör en tydlig ritning av din ”förflyttningsdel”
  2. Visa hur den fungerar med teckningar och text. Det ska vara lätt att förstå.
  3. Visa dimensioner (hur stor den är)
  4. Visa vilket material den är byggd av.
  5. Skriv vilka energiomvandlingar som sker

  Lämna in på släta hela A4 -papper senast 15:20

  HKK  du ska ha läst "förberedelser och metoder" på classroom

  Sp: En el supermercado del 3

  15      SO-läxa befolkningsgeografi. boken sid 120-134 och förläsningar på hemsidan under dokument.

   English: p. 94-100. Read and translate the text. Do a summary (50 words) on p. 94-95. Learn the words on p. 96-100. Verbs: be-come

  Matte: veckotest kap 4.7, alla behöver träna hemma!!!

  Sp: En casa de Carmela del 1

  Ty: Glosor: Lawinengefahr, läxlapp här. Öva på glosor.eu (inlogg första gången se v. 3) "Lawinengefahr".

  16     Sista långa tekniklektionen för gr 3  

  Sista långa tekniklektionen för gr 1  

  Teknikläxa:Ta med teknikhäftena till lektionen

  -Teknikhäfte 
  -Svara på frågorna (sist i häftet) för att testa er själva.
  Vill man ha texten skickad till sig eller lyssna på den, prata med mig./K

  Matte lektion 4 och 6. Veckotest 4.8 lektion 6. ALLA behöver repetera inför veckotestet. Träna gärna på de uppgifter som jag fotat och lagt i chatten.

  Lektion fyra med Petra flyttad till lektion 1 fredag 

   

  Hkk, städläxa. Instruktioner här

  Lektion 1 har ni Petra idag (matten hade ni igår)

  Sp: la habitación de Carmela

  Ty: Glosor "Au! Mein Fuß", läxlapp här. Träna på glosor.eu (inlogg första gången se v. 3) "Au! Mein Fuß".

  17  

   "Och så var de bara en" ska vara utläst. Uppgift påbörjas under lektionen.

  Svenska: muntlig presentation.

   

  Sista långa tekniklektionen för gr 2

   SO-PROV

  Teknikinlämning (filmning av uppgiften, ca 20 min  arbete) 

  E-proov matte 

  Matteprov: 4
  Sp: lägesorden

  Ty: Gl.Phrasen 1, läxlapp här. Träna på glosor.eu (inlogg första gången se v. 3) "Phrasen1".

  18

  Inlämning teknikläxa(prydligt på släta A4-papper):
  1. Rita en bild av din slutgiltiga förflyttningsmekanism och förklara med text hur den fungerar. 
  2. Hur skiljer sig denna från din ursprungliga idé? Beskriv den största tekniska svårigheten att bygga din del av kulbanan.
  3. Beskriv vilka energiomvandlingar som sker.

   

  Svenska: under svensklektionen gör vi Läsförståelse.

   
     English: Oral presentation with your group.

   

   Sp: ordningstal

  Ty: Gl Phrasen 2, läxlapp här. Träna på glosor.eu (inlogg första gången se v. 3) "Phrasen 2"

  19  STUDIEDAG  STUDIEDAG  STUDIEDAG  HELG  LOV
  20    PROV tyska
  Ty: Redovisning av läkar- och apoteksdialogerna, tis eller fre.
     

   PROV moderna språk
  Ty: Redovisning av läkar- och apoteksdialogerna, tis eller fre.

  Sp: redovisning pjäs (det muntliga provet)
   

  IDROTT: 
  Orientering på Kullaberg samma start och sluttid som vanlig idrott. 

  21    Sp: redovisning pjäs (det muntliga provet, resten av gruppen)      ABSOLUT SISTA DAGEN FÖR TVÄTTLÄXAN
  22      SO-PROV    matteprov 5
  23

   Svenska: redovisning epokerna.

  Aktiviteter på elevens val kommer att stå på väggarna i skolan och i klasschatten. För dig som fått kustrodd gäller följande: Medtag matsäck eller anmäl till mentor att du vill ha matsäck  senast 4/6. Då ska du också senast meddela om du behöver bussbiljett till och från skolan

  Biologiprov på matten  
   HELG  
  24      AVSLUTNING    
  25          
 • Dokument - Årskurs 8

  Schemat vt 24 här (uppdat 19/1)

  Brunnby Skolas skolregler

  SKAFFA KONTO PÅ SLI HÄR

   

  Planeringshjälp här

  MINNSETRÄNINGSFILM 1här

  MINNESTRÄNINGSFILM 2 här

  LÄNKAR TILL MEET -LEKTIONER

  Meet Eva

  Meet Håkan

  Länk till Kristina Spiréns meet

  LÄNK TILL PETRAS MEET

   Länk till Kristina Mösers meet

  LÄNK TILL HELENS MEET

  LÄNK TILL JOACIMS MEET

  LÄNK TILL MARTINS MEET

  LÄNK TILL ERIKAS MEET

  Engelska

  Media

  _________________________________________________________________________

  HKK

  Kravspec & städläxa

  Näringslära del 1 2024

  Näringslära del 2 2024

  Film näringslära del 1

  Film näringslära del 2

  Film om hållbara matval

  Livsmedelsverket
  Konsumenträtt

  Konsumentverket

  _________________________________________________________________________

  Idrott och hälsa

  Arbetsuppgift för de elever som inte deltar i simundervisningen. Klicka HÄR

   

  _________________________________________________________________________

  Matematik

  Filmer med genomgångar av alla delkapitel här

  The Monty Hall problem klicka här

  TRÄNA MULTIPLIKATIONSTABELLERNA HÄR

  Film om uppställning i multiplikation

  Film om uppställning i division

  Film om uppställning addition

  Film om uppställning i subtraktion

  TRÄNA ENHETER här

   _________________________________________________________________________

  NO och TEKNIK

  Biologiplan S&S klicka här

  Film om begrepp inom tex HBTQ klicka här 
  Film om abort klicka här
  Film om könssjukdomar klicka här
  Film om HIV klicka här
  F
  ilm om preventivmedel (ca 3 min) klicka här
  Film om preventivmedel (ca 11 min) klicka här
  Film om grooming, catfishing och falsk flagg klicka här
  Film om ultraljud klicka här
  Film om fostervattenprov klicka här
  Film kärlekens mirakel, Lennart Nilsson klcka här 

  Om du vill lyssna på kemi- och biologiboken så ladda ner den på inläsningstjänst

  Om du vill lyssna på fysikboken klicka här

  Formulär till laborationsrapport

  betygsmatris laborationsrapport

   

  Tidigare områden: Teknikplanering kulbana mars april 24 här

  _________________________________________________________________________

  Slöjd

  _________________________________________________________________________

  SO

  Kristendom UR
  Grejen med Kristendom
  Kristendom 1 
  Kristendom 2
  Kristendom 3
  Kristendom 4

  Produktion o konsumtion

  Befolklningsgeo 1
  Befolkningsgeo 2

  Befolkningsgeo 3
  Befolkningsgeo 4

  _________________________________________________________________________

   

  Svenska

  _________________________________________________________________________

  Musik

  _________________________________________________________________________

  Tyska

  Läxa "Substantiv
  T
  a ut satsdelar i tyskan
  Häfte Upptäck ackusativ - bestämd artikel 1 OBS 2 delar!
  Häfte Upptäck ackusativ - bestämd artikel 2
  Häfte Dativobjekt 1 
  Häfte Dativobjekt 2 (fafcit)
  Länk till youtube-klipp Bestämd artikel i nominativ, ackusativ och dativ

  Länk till youtube-klipp om prepositioner
  L
  äxförhör v. 5 bestämd och obestämd artikel i nominativ, ackusativ och dativ
  Sophies Zimmer med övn.

  _________________________________________________________________________

  Spanska

  ______________________________________________________

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Kontakt

  Vid frågor är ni varmt välkomna att höra av er till oss.
   
  Klassmentor: Eva Romare och Perta Svanberg

   eva.romare@brunnbyskola.se och petra.svanberg@brunnbyskola.se
  ☎ Eva 0709-355880