Brunnby Skola
SKOLLEDNING

SKOLLEDNING | Brunnby Skola

Skolledningen på Brunnby skola består av skolchef/rektor Emma Schneider, bitr. rektor Kristina Spirén samt fastighets- & miljöansvarig Håkan Romare. Skolan ingår sedan våren 2019 som en del i Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB (MIS).

Emma Schneider
‣ Skolchef/Rektor förskola och grundskola
@ emma.schneider@brunnbyskola.se
☎ 0730-763662

Kristina Spirén
‣ Biträdande rektor/ Årskurs 8/ NO/Tk 
@  kristina.spiren@brunnbyskola.se
 

Håkan Romare
‣ Fastighets- och miljöansvarig/ Årskurs 9/ SO/Hemkunskap

@ hakan.romare@brunnbyskola.se
☎