Brunnby Skola
ANSÖK OM PLATS

ANSÖK OM PLATS | Brunnby Skola

Fyll i formuläret nedan för att ställa dig i kö hos oss. Vi tar in elever är i mån av plats. Elever med syskon på skola eller förskola har förtur.

Du kan även klicka här för att öppna blanketten som PDF. Skriv ut, fyll i och skicka sedan in den med vanlig post till oss.

Referensgrupp
 • Vid önskemål om mer information/referenser inför eventuell ansökan, kontakta gärna följande föräldrar:

  • Gustav och Maria. Barn i årskurs 4 och 5 samt på Björken: 0705192625
  • Charlotte Lewenhaupt. Barn i årskurs 1 samt på Björken och Hagen: 0706865202
  • Eva Dahlberg. Barn i årskurs 2 och 5: 0705952216
  • Anette Ivarsson. Barn i årskurs 6 och 8 samt på Björken: 0762256825
  • Sara Bohlin. Barn i årskurs 3 och 5 samt på Hagen: 0707156221 
Språkval (gäller åk 6-9)
Ensam vårdnad?
Gemensam vårdnad och ett boende?
Gemensam vårdnad och delat boende?
Vid gemensam vårdnad ska båda föräldrar fylla i sin information. Om elevens förhållanden gällande vårdnadshavare eller boende ändras, ska skolan underrättas om detta.
 

Förälder 1:

 

Förälder 2:

 
 

 
 
Vänligen upprepa koden